Ministerieel besluit van 5 december 2012 tot oprichting van de Vlaamse werkgroep suïcidepreventie

Open die besluit in de Vlaamse codex.

Dit besluit legt de oprichting en de samenstelling van de Vlaamse werkgroep suïcidepreventie vast. Het is één van de werkgroepen die werd opgericht binnen de verschillende thema's van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen, ter uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 november 2008 betreffende Vlaamse werkgroepen binnen het preventieve gezondheidsbeleid.