Ministerieel besluit van 5 december 2012 tot bepaling van de samenstelling van de dagprijs of prijs per uur, de extra vergoedingen en de voorschotten ten gunste van derden die aangerekend worden in de dagverzorgingscentra

pdf bestandMinisterieel besluit van 5 december 2012 tot bepaling van de samenstelling van de dagprijs in de dagverzorgingscentra (626 kB)

In dit besluit staat wat inbegrepen moet zijn in de dagprijs van een dagverzorgingscentrum, en wat als extra vergoeding mag worden aangerekend.