Ministerieel besluit van 4 maart 2015 tot oprichting en samenstelling van de Vlaamse werkgroep Bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker

Open dit besluit in de Vlaamse codex.

Dit besluit legt de opdracht en de samenstelling van de Vlaamse werkgroep Bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker vast. Het is één van de werkgroepen die werd opgericht binnen de verschillende thema's van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen, ter uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 november 2008 betreffende Vlaamse werkgroepen binnen het preventieve gezondheidsbeleid.