Ministerieel besluit van 30 april 1999 betreffende de vaststelling van de evaluatiecriteria met betrekking tot de programmatie van de diensten voor oppashulp

Open dit besluit in de Vlaamse codex

Dit besluit bepaalt de evaluatiecriteria die gebruikt moeten worden om na te gaan of een aanvraag voor een erkenning als dienst voor oppashulp past in de programmatie.