Ministerieel besluit van 3 september 2012 betreffende de vaststelling van de evaluatiecriteria met betrekking tot de programmatie van de diensten voor oppashulp

Open dit besluit in de Vlaamse codex.

De programmatie van enkele thuiszorgvoorzieningen en van de verenigingen van gebruikers en mantelzorgers bestaat - naast programmacijfers - ook nog uit evaluatiecriteria. In dit besluit staan de evaluatiecriteria voor de diensten voor oppashulp.

Voor de diensten voor oppahulp zijn er ook regio's vastgelegd voor de programmatie.