Ministerieel besluit van 3 november 2011 houdende precisering voor de ouderenvoorzieningen en de centra voor herstelverblijf van de regels met betrekking tot de ontvankelijkheid van een aanvraag voor een voorafgaande vergunning en voor een aanpassing

Open dit besluit in de federale codex.

In dit besluit staan de regels met betrekking tot de ontvankelijkheid van een aanvraag voor een voorafgaande vergunning.