Ministerieel besluit van 29 november 2011 houdende de bepaling van resultaatsgerichte indicatoren voor de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen

Open dit besluit in de Vlaamse codex.

De diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds moeten jaarlijks een aantal resultaatsgerichte indicatoren bereiken. Die indicatoren zijn zowel kwalitatief als kwantitatief. Ze gaan over de doelgroep van de diensten en over hun werkvormen. In dit besluit staan die indicatoren opgesomd.