Ministerieel besluit van 29 maart 2002 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van beoefenaars van de tandheelkunde, houders van de bijzondere beroepstitel van algemeen tandarts

Open dit besluit in de federale codex.

In dit besluit staan criteria voor de erkenning en het behoud van de erkenning van algemeen tandartsen, criteria voor de erkenning en opdrachten van stagemeesters en voorwaarden voor de stage.