Ministerieel Besluit van 28 oktober 2015 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van arts-specialisten houders van de bijzondere beroepstitel in de forensische psychiatrie, alsmede van stagemeesters en stagediensten

Open dit besluit in de federale codex.

Arts-specialisten die erkend zijn in de psychiatrie en die een specifieke opleiding in de forensische psychiatrie volgen, komen in aanmerking voor erkenning van een nieuwe bijzondere beroepstitel. Deze nieuwe beroepstitel is geregeld in het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2015 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van arts-specialisten houders van de bijzondere beroepstitel in de forensische psychiatrie, alsmede van stagemeesters en stagediensten, dat op 1 april 2016 in werking is getreden