Ministerieel besluit van 28 juli 2000 houdende de vaststelling van de planning van de centra voor dagverzorging

Open dit besluit in de Vlaamse codex.

Dit besluit legt de programmatie- en planningsregels uit voor dagverzorgingscentra.