Ministerieel besluit van 28 januari 2015 tot oprichting van de Vlaamse werkgroep Bevolkingsonderzoek

Dit besluit legt de oprichting en samenstelling van de Vlaamse werkgroep Bevolkingsonderzoeken vast. Het is één van de werkgroepen die werd opgericht binnen de verschillende thema's van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen, ter uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 november 2008 betreffende Vlaamse werkgroepen binnen het preventieve gezondheidsbeleid.

pdf bestandMB van 12 januari 2015 tot oprichting van de Vlaamse werkgroep Bevolkingsonderzoek.pdf (171 kB)