Ministerieel besluit van 27 april 2015 tot oprichting van de Vlaamse werkgroep Bedrijfsgezondheidszorg

Open dit besluit in de Vlaamse codex.

Dit besluit legt de oprichting en samenstelling van de Vlaamse werkgroep Bedrijfsgezondheidszorg vast. Het is één van de werkgroepen die werd opgericht binnen de verschillende thema's van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen, ter uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 november 2008 betreffende Vlaamse werkgroepen binnen het preventieve gezondheidsbeleid.