Ministerieel besluit van 26 januari 2017 tot uitvoering van artikel 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juni 2009 wat betreft de nominatieve aanduiding van de leden van het beroepscollege betreft voor de periode 2017-2020

 

pdf bestandMB benoeming beroepscommissie tot uitvoering van artikel 8 van het BVR van 19 juni 2009 voor de periode 2017-2020 (626 kB)

Open dit besluit in de Vlaamse codex

Dit besluit duidt de leden van de beroepscommissie aan, waarbij in beroep gegaan kan worden indien een maatregel wordt opgelegd in het kader van artikel 47, §1, 1° en 3° van het decreet betreffende het preventieve gezondheidsbeleid (tijdelijke afzondering van met een besmettelijke ziekte geïnfecteerde personen in een bepaalde ziekenhuisafdeling en het verbieden van contacten met andere personen).