Ministerieel besluit van 24 september 2013 tot oprichting van de Vlaamse werkgroep Vlaamse vaccinatiekoepel

pdf bestandMB van 24 september 2013 tot oprichting van de Vlaamse werkgroep Vlaamse Vaccinatiekoepel (2.55 MB)

Dit besluit legt de oprichting en de samenstelling van de Vlaamse werkgroep Vlaamse vaccinatiekoepel vast. Het is één van de werkgroepen die werd opgericht binnen de verschillende thema's van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen, ter uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 november 2008 betreffende Vlaamse werkgroepen binnen het preventieve gezondheidsbeleid.