Ministerieel besluit van 24 maart 2015 tot vastlegging van het totale aantal subsidiabele uren gastopvang 2015 en tot bepaling van het maximaal aantal subsidiabele uren per erkende dienst voor gastopvang voor het werkjaar 2015

Open dit besluit in de vlaamse codex.

De minister van Welzijn legt elk jaar met een besluit het totale aantal subsidiabele uren voor de diensten voor gastopvang vast voor dat jaar. De minister verdeelt die uren tussen de erkende diensten voor gastopvang. In besluit staat het maximale aantal subsidiabele uren voor het werkjaar 2015.