Ministerieel besluit van 24 maart 2015 tot oprichting en samenstelling van de Vlaamse werkgroep Sensibilisering bevolkingsonderzoeken naar kanker

Open dit besluit in de Vlaamse codex.

Dit besluit regelt de oprichting en de samenstelling van de Vlaamse werkgroep Sensibilisering bevolkingsonderzoeken naar kanker. Het is één van de werkgroepen die werd opgericht binnen de verschillende thema's van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen, ter uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 november 2008 betreffende Vlaamse werkgroepen binnen het preventieve gezondheidsbeleid.