Ministerieel besluit van 23 april 2014 tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van arts-specialisten, stagemeesters en stagediensten

Open dit besluit in de federale codex.

Dit besluit somt op aan welke voorwaarden een stage voor arts-specialisten moet voldoen. Het bevat ook criteria voor het behoud van de erkenning en voor de erkenning van stagemeesters en stageplaatsen.