Ministerieel besluit van 22 oktober 2012 tot vaststelling van de erkenningscriteria voor de bijzondere beroepstitel van ziekenhuisapotheker

Open dit besluit in de federale codex.

Dit besluit somt erkenningscriteria op voor de voorlopige erkenning, de volledige erkenning, de verlenging van de erkenning, de stagemeester, de stagedienst en de voortgezette opleiding van ziekenhuisapothekers.