Ministerieel besluit van 20 juli 2015 tot bepaling van de diensten voor logistieke hulp die in aanmerking komen voor subsidiëring en tot bepaling van het aantal VTE per functiecategorie en per dienst voor het jaar 2015

Open dit besluit in de Vlaamse codex.

De Vlaamse Regering legt elk jaar het totale aantal subsidiabele uren voor aanvullende thuiszorg en logistieke hulp vast. De minister van Welzijn bepaalt dan per erkende dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg en per erkende dienst voor logistieke hulp het aantal voltijdse equivalenten (VTE) logistiek personeel, het aantal VTE doelgroepmedewerkers en het aantal VTE gescopersoneel in de verschillende functiecategorieën die in aanmerking komen voor subsidiëring. In dit besluit staat het maximale aantal VTE personeel voor logistieke hulp dat in aanmerking komt voor subsidiëring.