Ministerieel besluit van 2 december 1982 houdende vaststelling van de programmatiecriteria voor rust- en verzorgingstehuizen en voor de centra voor dagverzorging.

Open dit besluit in de federale codex.

De programmatie en planning van dagverzorgingscentra staat verder uitgewerkt in het ministerieel besluit van 28 juli 2000.