Ministerieel besluit van 18 maart 2015 tot vastlegging van het totale aantal subsidiabele uren vrijwilligersoppas 2015 en tot bepaling van het maximaal aantal subsidiabele uren per erkende dienst voor oppashulp voor het werkjaar 2015

Open dit besluit in de Vlaamse codex.

De minister van Welzijn legt elk jaar met een besluit het totale aantal subsidiabele uren voor de diensten voor oppashulp vast voor dat jaar. De minister verdeelt die uren tussen de erkende diensten voor oppashulp. In dit besluit staat per dienst het maximale aantal subsidiabele uren voor het jaar 2015.