Ministerieel besluit van 18 juni 2012 voor de benoeming van de beroepscommissie betreffende de uitvoering van artikel 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juni 2009

Ministerieel besluit van 18 juni 2012 voor de benoeming van de beroepscommissie betreffende de uitvoering van artikel 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juni 2009 betreffende initiatieven om uitbreiding van schadelijke effecten, die veroorzaakt worden door biotische factoren, tegen te gaan

Open dit besluit in de Vlaamse codex

Dit besluit duidt de leden van de beroepscommissie aan, waarbij in beroep gegaan kan worden indien een maatregel wordt opgelegd in het kader van artikel 47, §1, 1° en 3° van het decreet betreffende het preventieve gezondheidsbeleid (tijdelijke afzondering van met een besmettelijke ziekte geïnfecteerde personen in een bepaalde ziekenhuisafdeling en het verbieden van contacten met andere personen).