Ministerieel besluit van 17 december 2013 tot vaststelling van de subsidiëringswijze van de diensten voor oppashulp

pdf bestandMinisteriële besluit van 17 december 2013 tot vaststelling van de subsidiëringswijze van de diensten voor oppashulp (298 kB)

De wijze waarop de diensten voor oppashulp gesubsidieerd worden, is geregeld in dit besluit. Het bevat bepalingen over:

  • de subsidievoorwaarden;
  • de berekening van de voorschotten en van de subsidie-enveloppe;
  • de uitbetaling van 4 voorschotten en een saldo;
  • de terugvordering van te veel ontvangen voorschotten.