Ministerieel besluit van 16 november 2012 tot oprichting van de Vlaamse werkgroep Bevolkingsonderzoek naar aangeboren aandoeningen bij pasgeborenen via een bloedstaal

Open het besluit in de Vlaamse codex.

Dit besluit legt de opdracht en de samenstelling van de Vlaamse werkgroep Bevolkingsonderzoek naar aangeboren aandoeningen vast. Het is één van de werkgroepen die werd opgericht binnen de verschillende thema's van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen, ter uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 november 2008 betreffende Vlaamse werkgroepen binnen het preventieve gezondheidsbeleid.

 

Wijzigingsbesluit