Ministerieel besluit van 13 februari 2015 tot oprichting en samenstelling van de Vlaamse werkgroep Bevolkingsonderzoek naar borstkanker

Open die besluit in de Vlaamse codex.

Dit besluit legt de opdracht en de samenstelling van de Vlaamse werkgroep Bevolkingsonderzoek naar borstkanker vast. Het is één van de werkgroepen die werd opgericht binnen de verschillende thema's van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen, ter uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 november 2008 betreffende Vlaamse werkgroepen binnen het preventieve gezondheidsbeleid.