Ministerieel besluit van 12 augustus 2005 houdende bijzondere bepalingen inzake prijzen voor de instellingen van de sector voor bejaardenopvang

Open dit besluit in de Vlaamse codex.

Dit besluit legt uit welke prijzen een ouderenvoorziening mag hanteren. Het is gewijzigd met het besluit van 9 januari 2015.