Ministerieel besluit van 11 juni 2001 tot vaststelling van de gemeenschappelijke criteria voor de erkenning van tandartsen-specialisten

Open dit besluit in de federale codex.

Dit besluit geeft een aantal voorwaarden voor de opleiding en de stage van tandarts-specialisten. Het geeft ook voorwaarden voor het behoud van de erkenning als tandarts-specialist. Er staan ook criteria in voor de erkenning van stagemeesters en coördinerend stagemeesters.