Ministerieel besluit van 10 december 2001 inzake kwaliteitszorg in de rusthuizen, centra voor dagverzorging, centra voor kortverblijf, serviceflats en woningcomplexen met dienstverlening

Open dit besluit in de federale codex.

Dit besluit over kwaliteit in ouderenzorgvoorzieningen is deels opgenomen in latere regelgeving, zoals het kwaliteitsdecreet van 2003. Het is wel nog altijd van toepassing en wordt gebruikt bij inspecties van ouderenzorgvoorzieningen.

pdf bestandSectorale minimale kwaliteitseisen voor woonzorgcentra (20 kB) (SMK's)

pdf bestandSectorale minimale kwaliteitseisen voor dagverzorgingscentra (20 kB) (SMK's)

pdf bestandSectorale minimale kwaliteitseisen voor centra voor kortverblijf (20 kB) (SMK's)