Ministerieel besluit van 1 september 2010 tot oprichting van de Vlaamse werkgroep tabak, alcohol en drugs

pdf bestandMB van 1 september 2010 tot oprichting van de Vlaamse werkgroep tabak, alcohol en drugs (171 kB)

Dit besluit legt de oprichting en de samenstelling van de Vlaamse werkgroep tabak, alcohol en drugs vast. Het is één van de werkgroepen die werd opgericht binnen de verschillende thema's van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen, ter uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 november 2008 betreffende Vlaamse werkgroepen binnen het preventieve gezondheidsbeleid.