Ministerieel besluit en brieven over de verdeling van verblijfseenheden bijzondere erkenning voor dagverzorgingscentra

Vierde verdeling (2019)

pdf bestandMinisterieel besluit van 25 april 2019 (204 kB) houdende de planning van verblijfseenheden in het kader van de bijkomende erkenning voor dagverzorgingscentra.

In het besluit van 25 april 2019 wordt het aantal verblijfseenheden bepaald dat (nieuwe) dagverzorgingscentra los van de gerealiseerde bezetting kunnen verkrijgen.

In 2019 worden 72 extra verblijfseenheden bijkomende erkenning voor de opvang van zorgafhankelijke personen verdeeld aan de dagverzorgingscentra.

De criteria voor deze verdeling wordt bepaald in het besluit van 25 april 2019.

Het besluit van 25 april 2019 wordt toegelicht pdf bestandin de brief van 9 mei 2019 (2.26 MB)over de toekenning en erkenning van verblijfseenheden bijkomende erkenning voor de opvang van zorgafhankelijke personen voor dagverzorgingscentra met twee bijlagen: docx bestandBijlage 1 (135 kB) en docx bestandBijlage 2 (136 kB)


Derde verdeling (2018)

Ministerieel besluit van 18 april 2018 over de verdeling van verblijfseenheden met bijzondere erkenning

Dit besluit van 17 augustus 2016 legt de criteria vast voor de verdeling van verblijfseenheden bijzondere erkenning voor dagverzorgingscentra niet-conform artikel 51.

Dit besluit wordt toegelicht

Tweede verdeling (2015)

pdf bestandMinisterieel besluit over de bijzondere erkenning als centrum voor dagverzorging voor zorgafhankelijke ouderen (1.22 MB)

Dit besluit van 17 augustus 2016 legt de criteria vast voor de verdeling van verblijfseenheden bijzondere erkenning voor dagverzorgingscentra niet-conform artikel 51. De ingangsdatum van de verdeling is vastgelegd op 1 oktober 2015.

Deze pdf bestandBrief van 6 oktober 2016 over de verdeling van verblijfseenheden bijzondere erkenning van dagverzorgingscentra (205 kB) legt deze de voorwaarden en procedure uit voor deze verdelingsronde.

De criteria voor de verdeling van verblijfseenheden zijn vastgelegd in deze pdf bestandBrief van 13 december 2012 over criteria voor toekenning van verblijfseenheden bijzondere erkenning voor dagverzorgingscentra (785 kB). Daarin staat ook  de werkwijze om een uitbreiding te verwerven.

 

 

 

Formulier voor de aanvraag tot een bijkomende erkenning voor de opvang van zorgafhankelijke personen (incl. uitbreiding)

U gebruikt dit formulier om een bijzondere erkenning als centrum voor dagverzorging voor zorgafhankelijke ouderen aan te vragen of die uit te breiden.

Een bijkomende erkenning aanvragen voor de opvang van zorgafhankelijke personen

Erkende dagverzorgingscentra (niet uitgebaat door een dienst voor gezinszorg, dus niet-conform artikel 51) kunnen bij Zorg en Gezondheid een bijkomende erkenning aanvragen. Voor de personen opgenomen binnen de bijkomende erkenning ontvangt het dagverzorgingscentrum de basistegemoetkoming voor zorg.