Ministerieel besluit betreffende de financiering van rookstopbegeleiding door tabakologen via de beheersovereenkomst met de partnerorganisatie voor tabak

pdf bestandMinisterieel besluit betreffende de financiering van rookstopbegeleiding 11 januari 2021.pdf (694 kB)

Dit besluit werkt nadere de regels met betrekking tot rookstopbegeleiding vanaf 1 januari 2021 uit. Het bestaat uit:

  • de voorwaarden voor het recht op uitbetaling bij deelname aan rookstopbegeleiding;
  • de voorwaarden om opgenomen te worden in het  kadaster van tabakologen en op die manier te kunnen uitbetaald te worden;
  • de nadere regels voor uitbetaling van rookstopbegeleiding;
  • de wijze van financieren;
  • mogelijkheden tot bijsturing.

Het besluit vervangt het onderstaande ministerieel besluit. Dat is niet meer van kracht.

pdf bestandMinisterieel besluit betreffende rookstopbegeleiding (oude versie).pdf (218 kB)