Ministeriële omzendbrief van 08/11/2006 betreffende de vaststelling van de nadere regels om geregistreerd te worden als zorgkundige