Ministeriële brieven over de verdeling van bijkomende woongelegenheden woonzorgcentrum met een bijkomende erkenning

2020

De Vlaamse Regering keurde op 10 juli 2020 het besluit goed om in het jaar 2020 aan 1.800 woongelegenheden bovenop de basiserkenning als woonzorgcentrum een bijkomende erkenning te verlenen en het besluit dat de criteria en wijze van toekennen van bijkomende en vrijgekomen woongelegenheden woonzorgcentrum met een bijkomende erkenning regelt.

Zoals in de toelichtingsbrief is vermeld, kunnen initiatiefnemers zelf geen aanvraag tot planningsvergunning indienen voor deze woongelegenheden met een bijkomende erkenning. De initiatiefnemers die hiervoor in aanmerking komen, hebben van Zorg en Gezondheid een voornemen tot planningsvergunning ontvangen op 14 juli 2020.

In de brief wordt ook toegelicht hoe initiatiefnemers, die een voornemen tot planningsvergunning ontvangen hebben, vervolgens een aanvraag tot erkenning kunnen indienen.

pdf bestandBijlage 1 - Brief minister - toelichting verdeling bijkomende en vrijgekomen woongelegenheden WZC bijkomende erkenning (286 kB)

docx bestandBijlage 4 - Aanvraagformulier erkenning woongelegenheden WZC (132 kB)

docx bestandBijlage 5 - Modelattest bijkomende middelen woongelegenheden WZC bijkomende erkenning (135 kB)

2019

De Vlaamse Regering keurde op 1 maart 2019 het besluit goed om in het jaar 2019 aan 2.938 woongelegenheden bovenop de basiserkenning als woonzorgcentrum een bijkomende erkenning te verlenen en het besluit dat de criteria en wijze van toekennen van bijkomende en vrijgekomen woongelegenheden woonzorgcentrum met een bijkomende erkenning regelt.

Zoals in de toelichtingsbrief is vermeld, kunnen initiatiefnemers zelf geen aanvraag tot planningsvergunning indienen voor deze woongelegenheden met een bijkomende erkenning. De initiatiefnemers die hiervoor in aanmerking komen, zullen van Zorg en Gezondheid een voornemen tot planningsvergunning ontvangen.

In de brief wordt ook toegelicht hoe initiatiefnemers, die een voornemen tot planningsvergunning ontvangen hebben, vervolgens een aanvraag tot erkenning kunnen indienen.

2018

pdf bestandBrief van 6 juni 2018 over de verdeling en toekenning van RVT-bedden in 2018 (1.72 MB)

Op 25 mei 2018 keurde de Vlaamse Regering enerzijds het besluit goed om aan 1.850 woongelegenheden een bijkomende RVT-erkenning te kunnen verlenen. Anderzijds keurde de Vlaamse Regering op 28 mei 2018 het besluit goed dat de criteria en wijze van toekennen van de bijkomende RVT-erkenningen op permanente wijze regelt.

Deze brief legt uit hoe de bijkomende RVT-bedden verdeeld zullen worden.
De beheersinstanties van de woonzorgcentra hoeven zelf geen aanvraag te doen voor deze bedden. Wie in aanmerking komt zal, na de publicatie van het besluit van 28 mei 2018 in het Belgisch Staatsblad en de inwerkingtreding ervan, een voornemen tot planningsvergunning ontvangen.

2017

pdf bestandToelichting beslissing planning, toekenning en erkenning bijkomende RVT-bedden in 2017 (1.41 MB)

Op 28 april 2017 keurde de Vlaamse Regering het besluit goed om aan 1.226 woongelegenheden een bijkomende RVT-erkenning te kunnen verlenen. Deze brief legt uit hoe de bijkomende RVT-bedden in 2017 verdeeld zullen worden. De beheersinstanties van de woonzorgcentra hoeven zelf geen aanvraag te doen voor deze bedden. Wie in aanmerking komt, heeft op 12 juni 2017 een voornemen tot planningsvergunning ontvangen..

2016

Op 15 april 2016 keurde de Vlaamse Regering het besluit goed om aan 1.226 woongelegenheden een bijkomende RVT-erkenning te kunnen verlenen vanaf 1 januari 2016. Ook de criteria en wijze van toekennen van deze bijkomende RVT-erkenningen werd geregeld. De inhoud van dit besluit wordt in de brief van 19 april 2016 van minister Jo Vandeurzen toegelicht:

2012 en 2013

Op de Interministeriële Conferentie van 18 juni 2012 werd een aanhangsel bij het 3de protocolakkoord ondertekend dat Vlaanderen in staat stelde om nog 1.324 RVT-vergunningen te verlenen. Deze RVT-bedden werden verdeeld op basis van de criteria vastgelegd in deze omzendbrieven van 20 augustus 2012 en 11 februari 2013.