Ministeriële besluiten met de erkenningscriteria voor de bijzondere beroepsbekwaamheden kinesitherapie

Gemeenschappelijke criteria

Ministerieel besluit van 22 april 2014 tot vaststelling van de gemeenschappelijke erkenningscriteria waarbij de kinesitherapeuten gemachtigd worden zich te beroepen op een bijzondere beroepsbekwaamheid

Dit besluit somt op aan welke criteria een kinesitherapeut moet voldoen om een erkenning voor een bijzondere beroepsbekwaamheid te kunnen krijgen. Het zijn criteria die gelden voor alle bekwaamheden. Daarnaast zijn er nog specifieke criteria per bekwaamheid.

Pediatrische kinesitherapie

Ministerieel besluit van 22 april 2014 tot vaststelling van de bijzondere erkenningscriteria waarbij de kinesitherapeuten gemachtigd worden zich te beroepen op de bijzondere beroepsbekwaamheid in de pediatrische kinesitherapie.

Bekkenbodemreëducatie en perinatale kinesitherapie

Ministerieel besluit van 22 april 2014 tot vaststelling van de bijzondere erkenningscriteria waarbij de kinesitherapeuten gemachtigd worden zich te beroepen op de bijzondere beroepsbekwaamheid in de bekkenbodemreëducatie en perinatale kinesitherapie.

Neurologische kinesitherapie

Ministerieel besluit van 22 april 2014 tot vaststelling van de bijzondere erkenningscriteria waarbij de kinesitherapeuten gemachtigd worden zich te beroepen op de bijzondere beroepsbekwaamheid in de Neurologische kinesitherapie.

Manuele therapie

Ministerieel besluit van 22 april 2014 tot vaststelling van de bijzondere erkenningscriteria waarbij de kinesitherapeuten gemachtigd worden zich te beroepen op de bijzondere beroepsbekwaamheid in de manuele therapie.

Cardiovasculaire kinesitherapie

Ministerieel besluit van 22 april 2014 tot vaststelling van de bijzondere erkenningscriteria waarbij de kinesitherapeuten gemachtigd worden zich te beroepen op de bijzondere beroepsbekwaamheid in de cardiovasculaire kinesitherapie.

Respiratoire kinesitherapie

Ministerieel besluit van 22 april 2014 tot vaststelling van de bijzondere erkenningscriteria waarbij de kinesitherapeuten gemachtigd worden zich te beroepen op de bijzondere beroepsbekwaamheid in de respiratoire kinesitherapie.