Ministeriële besluiten en brieven over de animatiesubsidies voor woonzorgcentra

Nieuwe subsidiëring sinds 2016

pdf bestandBesluit van de Vlaamse Regering van 16 september 2016 over de animatiesubsidies voor woonzorgcentra en centra voor kortverblijf (132 kB)

Sinds 1 juli 2016 zijn de animatiesubsidies gekoppeld aan het zorgzwaarteprofiel van de bewoner en dus aan de RIZIV-forfaits. Alle Vlaamse woonzorgcentra ontvangen vanaf 1 juli 2016 een supplement op hun instellingsforfait van 2,2318%. De uitbetaling en saldering van deze tegemoetkoming verloopt samen met het RIZIV-instellingsforfait. Dat staat geregeld in dit besluit. Meer informatie vindt u in dezepdf bestandMinisteriële brief van 4 oktober 2016 over de nieuwe animatiefinanciering (1.96 MB)

Dit besluit wijzigt bijlage XIV over animatiesubsidies van het besluit van 24 juli 2009 over de erkenning, programmatie en subsidiëring van woonzorgvoorzieningen.

Meer informatie over de subsidies voor animatie.

Bewijsvoering

Ministerieel besluit van 20 december 2016 houdende de bewijsvoering met betrekking tot de subsidiëring van de animatiewerking in de woonzorgcentra en de centra voor kortverblijf, en van de personeelsleden met een ex-DAC- en ex-gescostatuut in de ouderenzorg

In dit besluit staat hoe een woonzorgcentrum of centrum voor kortverblijf de tewerkstelling bewijst van personeelseden in de animatiewerking en personeelsleden met een gewezen DAC- of gescostatuut. Een meer gedetailleerde toelichting over hoe de betreffende gegevens moeten worden bezorgd, vindt u in de pdf bestandbrief van 30 januari 2017 aan de sector betreffende de bewijsvoering animatie ex-DAC en ex-gesco.pdf (399 kB)

De normen voor animatie in woonzorgcentra en centra voor kortverblijf

Voor animatie is er een norm qua hoeveelheid personeel en kwalificatievereisten qua diploma voor de personeelsleden.

Subsidies voor de animatiewerking in woonzorgcentra

Als woonzorgcentrum bent u verplicht om animatie te organiseren. Hier krijgt u subsidies voor. U leest hier hoeveel subsidies en hoe we die uitbetalen.