Vrijwilligerswerk is prachtig, maar vermijd nieuwe sociale contacten

  • 20 maart 2020

Overal in Vlaanderen bieden vrijwilligers helpende handen aan. Die solidariteit verdient alle lof. Maar we moeten daarbij oproepen om ook in het vrijwilligerswerk afstand te houden van elkaar. We moeten zeker ook vermijden dat er door het vrijwilligerswerk fysieke sociale contacten gelegd worden tussen mensen die daarvoor geen band hadden. En we moeten vermijden dat er nieuwe groepen van mensen samengebracht worden. Dat is immers dé strategie om de verspreiding van het coronavirus zo goed mogelijk te vertragen.

Een paar voorbeelden:

  • Ga je boodschappen doen voor mensen, zorg dan dat je die aflevert zonder dat er fysiek contact is. Laat ze achter voor de deur, of met voldoende afstand.
  • Organiseer zelf geen kinderopvang waar je kinderen bij elkaar brengt. We houden de bestaande kinderopvang open, waar kinderen bij elkaar zijn in vaste groepen en de groepen niet gemengd worden.
  • Organiseer ook geen kinderoppas voor gezinnen thuis. Kinderen moeten opgevangen worden binnen hun bestaande leefgroep, en dat is het eigen gezin (niet de grootouders!) of de kinderopvang of school waar ze al naartoe gingen. Een kinderoppas inzetten moet je zoveel mogelijk vermijden, zo breng je immers een externe mogelijk besmettingsbron binnen de gesloten groep van je gezin. Enkel als het niet anders kan (bv. zorgverleners die ook buiten de schooluren werken) en doe daarvoor beroep op een vaste oppas die zo weinig mogelijk bij andere gezinnen langs gaat.