Meningokokken invasieve infecties

Een meningokokkose is een ernstige bacteriële ziekte die veroorzaakt wordt door een besmetting met Neisseria meningitidis. Het ziektebeeld kan de vorm aannemen van een meningitis, een encefalitis of een sepsis. Sinds 2002 worden jonge kinderen in ons land veralgemeend gevaccineerd tegen meningokokken C. De ziekte wordt opgelopen via een aerosolbesmetting. Het is belangrijk om deze ernstige ziekte vroegtijdig te melden, laboratoriumbevestiging is hiervoor niet noodzakelijk.

Verwekker                                        Neisseria meningitidis

Incubatieperiode                               2 tot 10 dagen

Waarom melden                                Nauwe contacten opsporen voor toediening van chemoprofylaxe.

pdf bestandRichtlijn meningokokkose (versie 2017) (593 kB)

pdf bestandInformatie voor artsen_meningokokprofylaxe.pdf (368 kB)

Criteria

Klinische criteria

Minstens één van de volgende:

 • meningeale prikkeling
 • petechiën, purpura t.h.v. de huid
 • septische shock
 • syndroom van Waterhouse – Friedrichsen

Epidemiologische criteria

 • nauw contact met bevestigd geval

Criteria voor laboratoriumconfirmatie

Waarschijnlijk labocriterium

 • aanwezigheid van gramnegatieve diplokokken in cerebrospinaal vocht of bloed

OF

 • positieve antigentest voor N. meningitidis

Laboratoriumconfirmatie

 • isolatie van N. meningitidis uit een medium dat normaal steriel is (bloed, cerebrospinaal vocht, gewricht, pleura, pericard)

OF

 • positieve PCR

Gevalsdefinitie

Mogelijk

patiënt met klinische criteria

Waarschijnlijk

 • patiënt met klinische criteria EN waarschijnlijk labocriterium

OF

 • patiënt met klinische criteria EN epidemiologisch criterium

Bevestigd

patiënt met klinische criteria EN laboratoriumconfirmatie