Melding COVID-19 in residentiële ouderenzorgvoorzieningen

Om zicht te houden op de uitbraak van COVID-19 en om advies te kunnen verlenen over uitbraakbeheersing, vragen wij de woonzorgcentra, de centra voor kortverblijf, de centra voor herstelverblijf, de groepen van assistentiewoningen en de serviceflatgebouwen om ons dagelijks via het e-loket een aantal gegevens te bezorgen.

Welke gegevens?

We gaan via het e-loket dagelijks de gegevens van u vragen over uw bewoners en uw zorgpersoneel.

We willen deze gegevens per erkende voorziening:

 • Is er een centrum voor kortverblijf type 1 verbonden aan uw woonzorgcentrum, tel dan alle aantallen op voor het woonzorgcentrum en het centrum voor kortverblijf type 1 samen.
 • Is er een aangemeld of erkend centrum voor herstelverblijf aan uw woonzorgcentrum, tel dan alle aantallen voor het woonzorgcentrum en het centrum voor herstelverblijf samen.
 • Alle andere ouderenzorgvoorzieningen moeten de gegevens apart indienen.
 • We vragen het aantal personeelsleden in dienst en exclusief de mensen die langdurig ziek zijn. De jobstudenten en stagiairs worden apart geregistreerd.
 • Onder "afgelopen dag" bedoelen we de voorbije 24 uur. Hanteer daarbij telkens dezelfde periode, bijvoorbeeld telkens van 12u tot 12u.
 • Gelieve de gevalsdefinitie van Sciensano te hanteren. Volg deze richtlijn met betrekking tot bevestigde COVID-19 gevallen: 
  • Een bevestigd geval blijft een symptomatisch bevestigd geval tot 14 dagen na de start van de symptomen EN minstens 3 dagen zonder koorts EN een significante verbetering in de respiratoire symptomen.
  • Een asymptomatisch bevestigd geval blijft een bevestigd geval tot 14 dagen na de test. Indien een resident een negatieve laboratorium test had tijdens deze tijdsspanne, blijft het een bevestigd geval.

Hoe de gegevens opsturen (e-loket)?

 • U bezorgt ons elke dag voor 14 uur deze gegevens.
 • Stuur de gegevens op via het e-loket voor zorgvoorzieningen.
 • Open het e-loket en klik op het thema Covid-19. Klik op de link ‘Aanmaken verplichte melding aantal (mogelijke) Covid-19 patiënten (bewoners en personeel)’.

 • Vul de gevraagde gegevens in, kijk ze na en klik op indienen. Als de gegevens succesvol zijn ingediend, krijgt u een bevestigingspagina te zien.

 • Elk personeelslid met toegang tot het e-loket kan de gegevens er invullen.

Toegang krijgen tot het e-loket stelt u in via het toegangsbeheer in e-health.

Wat doen we met deze gegevens?

 • Dankzij deze gegevens kunnen wij de eventuele uitbraak van COVID-19 in die voorzieningen monitoren.
 • Artsen en verpleegkundigen van onze dienst infectieziektebestrijding kunnen dankzij uw registratie sneller contact met u opnemen om u te helpen en te adviseren bij het beheersen van een uitbraak in uw voorziening.
 • We gebruiken deze gegevens ook om beslissingen te nemen rond de teststrategie in voorzieningen.

Kan ik de gegevens van mijn eigen voorziening raadplegen?

Elke dag zal er een rapport beschikbaar zijn in het e-loket met de gegevens die u hebt ingevuld in het e-loket voor uw voorziening.

Vragen over deze registratie?

Lennert Noppe
lennert.noppe@vlaanderen.be

Technische helpdesk e-loket:

Corona: richtlijnen voor zorgprofessionals

Hier vindt u een overzicht van alle richtlijnen voor zorgprofessionals in de verschillende zorgsectoren.