Melding COVID-19 in diensten voor gezinszorg en diensten voor logistieke hulp

Om zicht te houden op de uitbraak van COVID-19 en de belasting van de thuiszorg, vragen wij de diensten voor gezinszorg en de diensten voor logistieke hulp om ons dagelijks via het e-loket een aantal gegevens te bezorgen.

Welke voorzieningen?

Zorg en Gezondheid vraagt via het e-loket dagelijks de gegevens over de gebruikers van de erkende diensten voor gezinszorg en diensten voor logistieke hulp.

Welke gegevens over de gebruikers vragen we op?

Per gemeente moet u een antwoord geven op de onderstaande 4 vragen:

Vraag

Toelichting

Het aantal nieuwe mogelijke gevallen COVID-19 bij gebruikers van uw voorziening sinds uw laatste ingave.

Een mogelijk geval voldoet aan de gevalsdefinitie van Sciensano. Als iemand niet aan die gevalsdefinitie voldoet, mag die niet meegeteld worden in het antwoord op deze vraag. 

Het totale aantal mogelijke gevallen COVID-19 bij gebruikers van uw voorziening sinds uw laatste ingave (inclusief de nieuwe gevallen).

Een mogelijk geval blijft een mogelijk geval totdat de isolatiemaatregelen stopgezet zijn. 

Het aantal nieuwe bevestigde gevallen COVID-19 bij gebruikers van uw voorziening sinds uw laatste ingave.

Een bevestigd geval heeft een test ondergaan en een positief resultaat verkregen. 

Het totale aantal bevestigde gevallen COVID-19 bij gebruikers van uw voorziening sinds uw laatste ingave (inclusief de nieuwe gevallen).

Een symptomatisch bevestigd geval blijft een bevestigd geval tot 14 dagen na de start van de symptomen EN minstens 3 dagen zonder koorts EN een significante verbetering in de respiratoire symptomen.

Een asymptomatisch bevestigd geval blijft een bevestigd geval tot 14 dagen na de test. Als een gebruiker een negatieve laboratoriumtest heeft tijdens die tijdsspanne, blijft hij toch een bevestigd geval.

Vooraleer u de gegevens voor een bepaalde gemeente kunt invullen, moet u de eerstelijnszone selecteren waartoe die gemeente behoort. U moet alleen maar de eerstelijnszones selecteren waartoe een of meer gemeenten behoren waarover u gegevens moet rapporteren.

Hoe de gegevens via het e-loket bezorgen?

U bezorgt ons van maandag tot vrijdag dagelijks de gegevens over de mogelijke en bevestigde gevallen COVID-19 bij de gebruikers van uw dienst, uitgesplitst per gemeente, via het e-loket voor zorgvoorzieningen:

  • Open het e-loket en klik op het thema COVID-19.

  • Klik op de link Aanmaken verplichte melding aantal (mogelijke) COVID-19 gebruikers DGZ en DLH'.

  • Vul de gevraagde gegevens in, kijk ze na en klik op 'Indienen'.

  • Als de gegevens succesvol ingediend werden, krijgt u een bevestigingspagina te zien. Maakte u een fout bij het invullen van de gegevens, dan wordt er bovenaan de pagina een foutmelding getoond.

De totalen die ingediend worden, worden de volgende dag automatisch opnieuw ingevuld bij het openen van het formulier. Die totalen kunnen uiteraard wel aangepast worden.

U kunt het formulier elke dag slechts één keer invullen. Daarna verdwijnt de link Aanmaken verplichte melding aantal (mogelijke) COVID-19 gebruikers DGZ en DLH'. Vanaf middernacht is de link dan opnieuw beschikbaar. Op zaterdag en zondag is de link niet beschikbaar.

Als u voor een bepaalde dag verkeerde gegevens ingediend hebt, kunt u uw eerder ingediende formulier verbeteren. Klik daartoe op de link 'Aanmaken wijziging verplichte melding aantal (mogelijke) COVID-19 gebruikers DGZ en DLH', selecteer de datum van het formulier dat u wil verbeteren, breng de nodige wijzigingen aan, en dien het opnieuw in.

Elk personeelslid met toegang tot het e-loket kan de gegevens invullen. Toegang tot het e-loket voor nieuwe personeelsleden stelt u in via het toegangsbeheer in e-health.

Wat doen we met die gegevens?

  • Aan de hand van die gegevens kunnen de lokale besturen, de zorgraden, de coördinatoren voor de cohortzorg en Zorg en Gezondheid de belasting op de zorg aan kwetsbare personen in de thuissituatie monitoren.

  • De gegevens worden ook gebruikt door het Facilitair Bedrijf, dat moet kunnen nagaan of de aanvragen van diensten voor gezinszorg voor extra persoonlijke beschermingsmaterialen gerechtvaardigd zijn.

Vragen over deze registratie?

Team thuiszorg: thuiszorg@vlaanderen.be

Technische helpdesk e-loket: