Meerdere vestigingsplaatsen laten erkennen als één woonzorgcentrum of centrum voor kortverblijf

U kan maximaal 3 vestigingen die uitgebaat worden als woonzorgcentrum, rust- en verzorgingstehuis of centrum voor kortverblijf, die op verschillende plaatsen liggen, laten erkennen als één woonzorgcentrum, rust- en verzorgingstehuis of centrum voor kortverblijf.

De voorwaarden:

  1. alle vestigingen worden uitgebaat door dezelfde initiatiefnemer;
  2. alle vestigingen liggen in dezelfde gemeente of in aan elkaar grenzende gemeenten binnen dezelfde provincie;
  3. elke vestiging beschikt over een erkenning of een voorafgaande vergunning, verleend met toepassing van artikel 48 of 59 van het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009;
  4. elke vestiging voldoet aan deze voorwaarden, vermeld in artikel 3, eerste lid, 2°, c), artikel 6, 7 en 8 van het besluit van 24 juli 2009 en in bijlage XII van het voormelde besluit, met uitzondering van artikel 38, eerste lid, 1° en 3°, en artikel 39 van de voormelde bijlage;
  5. elke vestiging telt minimaal 30 woongelegenheden;
  6. een directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het woonzorgcentrum. Per vestiging fungeert een personeelslid als aanspreekpunt voor de dagelijkse leiding van de vestiging;
  7. het woonzorgcentrum beschikt ten minste over onderhouds- en keukenpersoneel in de verhouding van één voltijdse functie voor 15 bewoners;
  8. het woonzorgcentrum moet een beroep kunnen doen op een kwaliteitscoördinator.

Een aanvraag indienen

Stuur dit aanvraagformulier naar ouderenzorg@vlaanderen.be.