Meer warmte op komst: waarschuwingsfase warmteactieplan opnieuw van kracht

  • 20 juli 2018

Vanaf zaterdag 21 juli wordt heel warm weer voorspeld. Daarom start Zorg en Gezondheid vandaag de waarschuwingsfase van het Vlaams warmteactieplan. Intermediairs die werken naar kwetsbare groepen, zoals gemeentes, thuiszorgdiensten, woonzorgcentra, huisartsen, kinderopvang en jeugdverenigingen krijgen dan een herinnering en tips om maatregelen te nemen tegen de warmte. Daarnaast luidt voor iedereen het advies: draag zorg voor anderen, drink voldoende, hou jezelf en je huis koel. Let er bijvoorbeeld op dat je kinderen of ouderen in je buurt ook voldoende drinken en voldoende koelte vinden.

Warmteactieplan

Het Vlaams warmteactieplan bestaat uit een waakzaamheidsfase en een waarschuwingsfase.

  • De waakzaamheidsfase loopt van 15 mei tot 30 september 2018. De intermediairs krijgen dan een herinnering om zich organisatorisch voor te bereiden op warmteperiodes en eventuele acties (zoals sensibilisatieacties) kunnen voorbereiden.
  • De waarschuwingsfase start 0 tot 2 dagen voor het echt erg warm wordt. De overheid stuurt dan een waarschuwingsmail uit naar een lijst van organisaties die met kwetsbare groepen werken: zo weten die dat het erg warm zal worden en kunnen ze de gepaste maatregelen treffen.

Marleen van Dijk, woordvoerder Zorg en Gezondheid: “We starten vandaag de waarschuwingsfase zodat iedereen zich kan voorbereiden op het warme weer van de komende dagen. Ons algemene advies luidt: drink voldoende, hou jezelf en je huis koel. Maar we vragen ook uitdrukkelijk om zorg te dragen voor anderen. Hou kinderen in de gaten, ga langs bij oudere mensen of mensen die er alleen voor staan. Naast het algemene publiek, verenigingen en lokale besturen richten we ons ook specifiek naar organisaties die met kwetsbare groepen werken, zoals ouderen, kinderen en zieke mensen. We vragen hen om hun interne warmteactieplan te activeren, met maatregelen zoals extra sensibilisatie bij hun publiek en personeel, aangepaste activiteiten en warmtewerende maatregelen.”

Zorg en Gezondheid volgt de weersvoorspellingen op de voet en zal de waarschuwingsfase weer afgelasten als het kwik in Ukkel onder 25°C duikt.

Tips en adviezen: warmedagen.be en kwaliteitzwemwater.be

De website www.warmedagen.be bundelt tips en aanbevelingen om jezelf en anderen te beschermen tegen warmte. Voor intermediairs is er een campagnetoolkit met ideeën voor lokale acties. Ook op onze facebookpagina www.facebook.com/warmedagen verschijnen tijdens de waarschuwingsfase tips.

Velen zoeken verkoeling door te gaan zwemmen. Zorg en Gezondheid vraagt aandacht om dat enkel te doen in de officiële zwemvijvers en kustzones. Marleen van Dijk, woordvoerder Zorg en Gezondheid: “Tijdens het zwemseizoen volgt Zorg en Gezondheid in samenwerking met de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) de waterkwaliteit van de vergunde zwem- en recreatievijvers en de zwemzones aan de kust systematisch op. We gaan na of er geen ziekteverwekkende micro-organismen in het water aanwezig zijn. Bovendien staan die zwemzones onder toezicht van redders. Hou het zwemmen veilig: volg de raadgevingen van de redders en bescherm je tegen de zon.” Meer info vindt u op de website www.kwaliteitzwemwater.be.

Gezien de extreme droogte is het belangrijk om het verspillen van water te vermijden. Daarom wordt in een aantal provincies al aangemaand om zorgzaam om te gaan met drinkwater. Het vullen van kleine plonsbaden en het inrichten van waterspelletjes, zonder extreme verspilling van kostbaar drinkwater, kan zeker nog worden toegelaten in het belang van de volksgezondheid. Het gebruik van regenwater voor activiteiten waarbij contact tussen mond en water kan plaatsvinden, wordt vanuit gezondheidsstandpunt afgeraden. Een voetenbadje vullen met regenwater is geen probleem. Het vullen van een zwembad met regenwater wordt afgeraden.