Meer sterfgevallen in 2015

  • 14 december 2017

Zorg en Gezondheid maakt vandaag de officiële cijfers bekend over hoeveel mensen er in Vlaanderen gestorven zijn in 2015, en waarom. In absolute aantallen blijken er in 2015 meer mensen gestorven te zijn dan in voorbije jaren. Een intense en relatief lange griepepidemie eist zijn tol, maar anderzijds is deze stijging in absolute aantallen ook te verwachten gezien de vergrijzende bevolking. De levensverwachting blijft wel op peil. Ook het toenemend gewicht van longkanker als doodsoorzaak bij vrouwen zet zich verder: terwijl sterfte door longkanker afneemt bij mannen, lijkt deze kanker in 2015 definitief te hebben overgenomen van borstkanker als belangrijkste oorzaak bij 50-74-jarige vrouwen.

Meer sterfte door griep en oudere bevolking

Jaarlijks sterven er in Vlaanderen gemiddeld 57.820 personen (gemeten van 2000 tot 2015). In 2015 telden we de meeste sterfgevallen sinds 1986, nl. 61.688.

Dokter Anne Kongs van Zorg en Gezondheid: “Dit hogere aantal sterfgevallen komt niet onverwacht. Onze Vlaamse bevolking wordt ouder, en het zijn vooral de oudste mensen die sterven. Dan is het logisch dat er jaren zullen komen waarin er meer mensen sterven dan het gemiddelde van eerdere jaren. In de wintermaanden van begin 2015 was er bovendien een lang griepseizoen met vrij veel zieken. Ook dat zorgt ervoor dat we meer doden hebben dan andere jaren.”

De levensverwachting van en het sterfterisico voor de Vlaming blijft wel op peil. Een jongen die in 2015 geboren werd heeft een levensverwachting van 79,8 jaar. Dit is 2 jaar en 5 maanden meer dan 10 jaar geleden. Meisjes hebben bij hun geboorte een levensverwachting van 84,0 jaar. Dit is 1 jaar en 7 maanden jaar meer dan 10 jaar geleden.

Dokter Anne Kongs van Zorg en Gezondheid: “De levensverwachting is niet gestegen ten opzichte van 2014, maar is wel hoger dan in alle andere jaren vóór 2014. De levensverwachting moet je bekijken over een langere periode. Als je kijkt over 10 jaar, is de stijgende trend nog steeds onmiskenbaar: onze levensverwachting blijft stijgen.”

Doodsoorzaken

Hart- en vaatziekten en kanker blijven de belangrijkste doodsoorzaken. Het risico om daaraan te sterven op jongere leeftijd, wordt echter steeds kleiner. Houden we rekening met de leeftijdsverdeling van de bevolking (standaardisatie), dan zien we in de cijfers dat in de afgelopen 15 jaar de sterfte door hart- en vaatziekten daalde met meer dan 40%. De sterfte door kanker daalde sinds 2000 met 26% bij mannen en met 14% bij vrouwen. De sterfte door ziekten van het ademhalingsstelsel (andere dan kankers) daalde ook heel sterk, met 41% bij mannen en met 28% bij vrouwen.

Dr. Kongs: “Door cijfers te standaardiseren hou je de leeftijdsverdeling van de bevolking jaar na jaar hetzelfde en kan je verschillende jaren beter met elkaar vergelijken. We zien zo een daling van de sterfte door hart- en vaatziektes, door kanker en ook door ziekten van het ademhalingsstelsel (andere dan kankers). Dit betekent dat je risico om hieraan te sterven op relatief jonge leeftijd, afneemt. We zien wel een stijging van overlijdens door psychische en neurologische aandoeningen zoals dementie en ziekte van Parkinson. Dat is een symptoom van de vergrijzing.”

Op middelbare leeftijd (vanaf 50 jaar) duikt longkanker op als belangrijkste doodsoorzaak. Longkanker komt vooral veel voor bij mannen, en daalt daar wel, maar blijft toenemen bij vrouwen. Bij vrouwen lijkt longkanker nu definitief borstkanker voorbij gestoken te hebben als belangrijkste oorzaak bij 50-74-jarige vrouwen. Toch zijn er in het totaal bij vrouwen nog steeds meer overlijdens door borstkanker dan door longkanker en sterven er nog steeds meer dan dubbel zoveel mannen als vrouwen door longkanker. De hoge longkankercijfers zijn vooral het gevolg van het rookgedrag van de naoorlogse generatie. Mannen hebben veel gerookt en ook steeds meer vrouwen begonnen te roken.

Vlaams minister Jo Vandeurzen: “Roken ontmoedigen en rookstopbegeleiding blijven prioriteiten voor ons preventieve gezondheidsbeleid. Eind vorig jaar stond het nog op de agenda van onze gezondheidsconferentie Gezond Leven.”

Meer info

pdf bestandBespreking en samenvatting van de sterftecijfers 2015 (715 kB)