Meer dan 2.500 geïnteresseerden bereikt via de kick-off’s van voorlopig 37 eerstelijnszones

  • 19 juni 2018

Na de goedkeuring van de dossiers zijn de lokale indieners aan de slag gegaan met de opstart van de eerstelijnszones. Dit gebeurde meestal met een kick-off waarbij het werkveld breed werd uitgenodigd. Een dikke pluim voor de lokale trekkers die daar hun schouders onder hebben gezet! Kijk en lees even mee hoe de transitiecoaches dit hebben ervaren.

Caroline, 5 kick-offs met quasi 350 mensen bereikt

Volgens mij zijn de eerste successen al geboekt:

  • er worden nieuwe contacten gelegd in en tussen zorg, welzijn en lokale besturen,
  • er wordt actief gewerkt aan het betrekken van PZON en mantelzorgers,
  • bestaande goede initiatieven krijgen een groter forum om zich kenbaar te maken

Grieke, 1 kick-off in Brussel met 100-tal aanwezigen

Sterk vond ik vooral de aanwezigheid van een patiënt uit de geestelijke gezondheidszorg die wees op de ervaringsdeskundigheid van de persoon met een zorg- of ondersteuningsbehoefte: “Ervaringsdeskundigen kunnen de drempel verlagen zodat mensen makkelijker zelf hulp zoeken”. Daarnaast voelde ik de ‘goesting’ bij diverse aanwezigen met verschillende achtergronden om bruggen te bouwen tussen welzijn en zorg en tussen de verschillende zorgaanbieders.sfeerbeeld kickoff Grieke

 

Samia, 7 kick-offs, met een gemiddelde van 50 deelnemers per sessie

Op deze avonden is het altijd fantastisch om te zien dat we een zeer mooie basis hebben om van te vertrekken : hechte netwerken en contacten, prachtige reeds bestaande initiatieven, trekkers die met veel inzet hun tanden in deze uitdaging zetten, mensen die spontaan mee de handen uit de mouwen steken, ...

Uiteraard ligt er nog heel wat werk voor ons maar de energie en goesting die we zien op de kick-offs en de grote interesse om hier mee de schouders onder te zetten in het veranderteam en forum geven een boost om op deze weg verder te gaan!

Marleen, kick-off van 3 eerstelijnszones in Limburg met 370 bereikte deelnemers

Waardevolle en interessante kick-offs met brede vertegenwoordiging, en toch telkens verschillende insteek: een oefening rond dwang en drang, kennismaking met het concept positieve gezondheid, overleg met elkaar en vooral héél veel lokale netwerking. Elkaar op het terrein leren kennen en vanaf dat punt respectvolle samenwerking opzetten: daar doen we het voor!

sfeerbeeld Marleen

 

Ruth, 6 kick-offs met in totaal ongeveer 320 deelnemers

Het is ontzettend fijn om vast te stellen hoeveel gedrevenheid, creatief talent en kritisch-opbouwende goesting er is om van de eerstelijnszone een succes te maken. Alvast bij de mensen “van vlees en bloed” die mee aan tafel zitten. Natuurlijk is er ook gezonde scepsis. Dat is goed. Want er is al veel gewerkt, en we staan nog steeds voor een hele uitdaging. En dan toch vooral die energie en kracht zien bovendrijven. Dan denk ik spontaan “Yes! Laat ons er voor gaan, het is nu of nooit!”.

sfeerbeeld kickoff ruth

Helena, 4 kick-offs  met telkens ruim 70-tal deelnemers

Kick-offs in Demerland, regio Tienen-Landen, Leuven-Noord en Leuven-Zuid mochten telkens rekenen op een mooie opkomst van 70-tal deelnemers. De insteek van de momenten was steeds weer anders, maar wat ze zeker gemeen hadden was de ‘goesting’ die vanuit de groep naar voren kwam om concreet aan de slag te gaan.  De avonden verliepen zeer dynamisch met ruimte voor creatieve kennismaking. Hier en daar mocht men al eens proeven van het concept interdisciplinair samenwerken. In verschillende kleinere interdisciplinair samengestelde groepen brainstormden de deelnemers over een naam voor de eigen ELZ en/of discussieerden de deelnemers over de ‘waarom veranderen-vraag’.

“Ik begrijp heel goed de vele vragen, kritische reflecties en onzekerheden die er met een dergelijke verandering gepaard gaan.  Toch krijg ik er nog altijd kippenvel van als ik zie hoe gretig mensen vanuit al die diverse hoeken elkaar willen vinden en er SAMEN hun eigen nieuwe verhaal van willen maken! Op naar de volgende stap, voor nu goed bezig allemaal!”

Zohra, 7 kick-offs met gemiddeld 60 aanwezigen

De bereidheid om (hard) te werken aan een sterke eerstelijnszorg bleek al snel groot te zijn. De kandidaturen voor het veranderteam liepen vlot binnen.

sfeerfoto kickoff Zohra2 Sfeerbeeld van een eerste veranderteam. Waarbij stakeholders hun visie, aanpak en expertise op elkaar afstemmen om zo tot een breed gedragen voorstel te komen.
sfeerfoto kickoff Zohra1

“Allen op één lijn voor een sterke eerste lijn!” Toespraak eerstelijnsconferentie Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Deze boodschap hebben de eerstelijnszone ’s goed begrepen.

Hanne, 5 kick-offs in West-Vlaanderen met 481 geïnteresseerden

Hoewel de kick-off’s ongeveer dezelfde inhoud hebben, verlopen ze telkens anders. Elke zone heeft echt zijn eigenheid.  Enkele citaten uit verschillende avonden:

‘Ik denk dat we vooral mogen benadrukken dat er een heel diverse groep rond de tafel zat die samen een eerste stap gezet hebben in de uitbouw van de eerstelijnszone. Een niet altijd evidente opdracht omdat het zo moeilijk is de zaken los te zien van de eigen praktijk/werking.’ (Zuid-West-Vlaanderen)

‘Er werden een aantal kritische vragen gesteld. Het abstracte werd ook aangekaart.’ (Houtland en Polder)

In regio Ieper zong een deelnemer het liedje: A Wind of Change van de Scorpions bij het verlaten van de zaal…’ . “Take me to the magic of the moment, On a glory night, Where the children of tomorrow dream away (dream away), In the wind of change”

sfeerbeeld kickoff Hanne