Meer bezoekmogelijkheden in woonzorgcentra en autonome assistentiewoningen

  • 5 juni 2020

Na de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad dat iedereen meer contacten mag hebben, heeft ook de Vlaamse Taskforce voor de woonzorgcentra een aangepast kader uitgewerkt. De nieuwe bezoekersregeling in de woonzorgcentra gaat in op 10 juni. Elk woonzorgcentrum werkt een eigen bezoekersregeling uit met duidelijke veiligheidsprincipes. De bezoekmogelijkheid kan anders zijn per afdeling en zelfs per bewoner, afhankelijk van de mogelijkheden en de risico’s. Bewoners krijgen onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid meer bezoekers te ontvangen en de voorziening te verlaten. Ook voor bezoek aan cafetaria en restaurant worden aanpassingen voorzien. Voor autonome assistentiewoningen kan de nieuwe bezoekersregeling vanaf 8 juni ingaan, conform de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad.  

Karine Moykens, voorzitter van de taskforce: “De verdere versoepeling van de bezoekregeling is een belangrijke stap voor bewoners en hun familie. De bezoekregeling in elk woonzorgcentrum moet het evenwicht vinden tussen veiligheid en welzijn. Omdat woonzorgcentra zelf het best kunnen inschatten wat binnen hun context mogelijk is, krijgen zij de mogelijkheid om, rekening houdend met beschermende maatregelen, na te gaan welke bezoekvormen het best passen binnen hun specifieke situatie.” 

De veiligheid van de bewoners en medewerkers is een absolute basisvoorwaarde bij de bezoekregeling. Bezoek in open lucht is nog altijd te verkiezen, maar bezoek is in principe ook mogelijk in een bezoekersruimte, op de kamer van bewoners en ook in gemeenschappelijke ruimtes. De voorzieningen kunnen binnen de eigen mogelijkheden bepalen om cafetaria’s en restaurants terug te openen vanaf 10 juni. Vanaf die datum mogen bewoners het woonzorgcentrum verlaten, onder bepaalde voorwaarden, voor bijvoorbeeld familiebezoek of een wandeling.  

In hun bezoekersregeling moet elk woonzorgcentrum zelf bepalen hoe het bezoek georganiseerd wordt, hoe lang het kan duren, wanneer het bezoek kan ontvangen worden met welke veiligheidsmaatregelen, en hoeveel bezoekers maximaal (gelijktijdig) zijn toegelaten (met het maximum dat de Nationale Veiligheidsraad bepaalt). De haalbaarheid voor de voorziening, de medewerkers en de infrastructuur zijn daarbij de toetssteen. Daarnaast legt het kader van de Vlaamse taskforce een aantal minimale veiligheidscriteria op, zoals: 

  • 1,5 meter afstand houden.  
  • Al het bezoek moet nog minimaal een stoffen mondmaskers dragen (behalve in open lucht).  
  • Correcte handhygiëne is verplicht 
  • De ruimte waar het bezoek plaatsvindt en het bezoekerstoilet na elk bezoek reinigen en desinfecteren en voldoende verluchten.  
  • Elk bezoek registeren.  

Verschillen mogelijk

Voor het inschatten van de bezoekmogelijkheid houdt het woonzorgcentrum ook rekening met de kwetsbaarheid van zijn bewoners. Bezoekmogelijkheden kunnen verschillen per afdeling of bewoner naargelang bewoners bijkomende gezondheidsproblemen hebben die hen extra kwetsbaar maken of indien ze niet in staat zijn de afspraken rond bezoek (bv. afstand houden) te respecteren.  
 
Karine Moykens: “Door deze versoepeling komt er weer meer aandacht voor kwaliteit van leven. Maar we benadrukken dat zowel bewoners, familie als alle medewerkers zeer goed geïnformeerd moeten worden over wat, wanneer en hoe bezoek mogelijk is. Het blijft van groot belang om te waken over een passende uitvoering van de afspraken. We doen uitdrukkelijk een beroep op de verantwoordelijkheidszin van de bezoekers. Ook zij kunnen ertoe bijdragen dat het bezoek in de meest veilige omstandigheden kan verlopen om de gezondheid van de bewoners en de medewerkers van het woonzorgcentrum niet te bedreigen. Met deze versoepelingen willen we een warm contact nog meer mogelijk maken tussen de bewoner, de familie en vrienden.” 

Wouter Beke, Vlaams minister: “Ik ben heel tevreden met deze beslissing van de taskforce. Nu steeds meer versoepelingen gebeuren die opnieuw meer sociaal contact mogelijk maken, moeten we ook denken aan de bewoners van de woonzorgcentra en hun familie. De veiligheid en bescherming tegen het virus blijven absoluut voorop staan, en tegelijk geven we meer ruimte om elkaar te zien. Heel veel mensen snakken hiernaar en zullen aftellen naar 10 juni.”