Mazelen

Mazelen is een ernstige, besmettelijke exanthemische ziekte die veroorzaakt wordt door het mazelenvirus. Mazelen wordt opgelopen via aerosolbesmetting. Sinds de veralgemeende tweevoudige vaccinatie komen mazelen in voldoende gevaccineerde populaties in ons land bijna niet meer voor. Clusters in onvoldoende gevaccineerde groepen worden nog wel waargenomen.

 • Verwekker: Mazelenvirus (morbillivirus)
 • Incubatieperiode: 10 dagen met een spreiding van 7 tot 14 dagen
 • Waarom melden: Beschermende maatregelen voor contacten en detectie ondergevaccineerde groepen.

pdf bestandRichtlijn mazelen (versie 2017) (653 kB)

Criteria

Klinische criteria

 • koorts (>38°C)

EN

 • maculo-papulaire rash

EN minstens één van de volgende:

 • hoest,
 • coryza,
 • conjunctivitis

Epidemiologische criteria

contact met waarschijnlijk of bevestigd geval

Criteria voor laboratoriumconfirmatie

 • aantonen van mazelenvirus via PCR

OF

 • aantonen van mazelen IgM antistoffen in serum of speeksel

OF

 • viervoudige titerstijging van mazelen specifieke antilichamen in serum of speeksel

Gevalsdefinitie

Mogelijk

patiënt met klinische criteria

Waarschijnlijk

patiënt met klinische criteria EN epidemiologische criteria

Bevestigd

patiënt met klinische criteria EN laboratoriumconfirmatie