Managementondersteuning voor voorzieningen in nood door corona

  • 5 april 2020

Ondanks de reeds genomen preventieve maatregelen (bv. verbod op extern bezoek) zijn een aantal voorzieningen, in de eerste plaats woonzorgcentra, in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in een moeilijke situatie beland.

Het gaat over voorzieningen waar een groot aantal bewoners vermoedelijk met COVID-19 besmet zijn en men tegelijk geconfronteerd wordt met een sterke uitval van personeel. De basiszorgverlening verzekeren en tegelijk de risico’s door de COVID-besmetting controleren, stelt de voorzieningen voor grote uitdagingen die ze niet altijd binnen hun normale personeels- en managementsomkadering kunnen opvangen.

Ze kunnen zich beroepen op het team van infectieziektebestrijding binnen het Agentschap Zorg en Gezondheid voor zorginhoudelijk advies (bv. organisatie van cohortzorg, gebruik van beschermend materiaal), maar hebben soms ook operationele ondersteuning nodig bij de organisatie van de basisprocessen die moeten gecontinueerd worden ondanks de uitbraak van het virus: poets, keuken, onderhoud, zorg, communicatie met familieleden, doorstroom van en naar het ziekenhuis, ...

De Vlaamse Regering stelt daarom een budget ter beschikking voor tijdelijke managementondersteuning aan zulke residentiële voorzieningen. Dankzij de managementondersteuning wordt de lokale directie bijgestaan om via diverse kanalen bijkomend personeel in te schakelen, om te gaan met de bijkomende uitdagingen die COVID-19 voor de operationele werking stelt en zo de zorgcontinuïteit te organiseren/garanderen.

De voorzieningen, die kunnen genieten van de steunmaatregel, ontvangen een subsidie. Deze subsidie bedraagt maximaal 1.000 euro per dag, waarmee men tijdelijk een crisismanager kan aanwerven.

Vlaams minister Wouter Beke: “Wanneer een voorziening plots met een grote uitbraak wordt geconfronteerd, dan zet dit grote druk op de werking. Via de inzet van de medische reserve en thuisverpleegkundigen kan bijkomende personeel ingeschakeld worden. Maar ook de volledige werking van een voorziening moet verzekerd blijven. Daarom geven we hen ook extra ondersteuning.”

Meer over deze managementondersteuning