BEWUSTE BEWONERS = BETER BINNENMILIEU: ZO PAKT MAASLANDS HUIS HET AAN  

Officieel is Semra Senturk leerkracht van opleiding. En dat talent komt haar goed van pas als wijkcommunicator bij sociale huisvestingsmaatschappij Maaslands Huis. Via een maandelijkse bewonersgroep, een startmoment voor nieuwe huurders én vormingen brengt ze de bewoners alles bij over gezonde binnenlucht in huis. “De huurders hebben er echt iets aan. Ze vragen zelf naar nieuwe vormingen.” 

Heel blij is ze, dat de bewonersgroep na de coronacrisis opnieuw is opgestart, vertelt Semra Senturk ons vanuit Maaslands Huis. De pandemie zette maandenlang een rem op haar bijeenkomsten en activiteiten met de bewoners. Maar dat is gelukkig verleden tijd. “Ik heb zelfs mijn verlof verplaatst zodat ik bij die eerste bijeenkomst zéker aanwezig kon zijn”, lacht Semra. In het team wijkcommunicatie van Maaslands Huis is ze verantwoordelijk voor alles wat met bewonersparticipatie te maken heeft: van huisbezoeken over wijkfeesten tot een maandelijkse bewonersgroep.  

Gezond binnengerold 

Semra – een leerkracht van opleiding - rolde eerder toevallig in de job. “Ik ben in 2016 gestart, oorspronkelijk om initiatieven met de bewoners te organiseren. Later zijn daar de maandelijkse bewonersgroepen uit voortgekomen, bijeenkomsten voor de bewoners van onze sociale huurwoningen in Lanaken, Maasmechelen en Dilsen-Stokkem. Thema’s als gezond leven en gezond wonen staan er regelmatig op de agenda. Eén keer per maand komen we samen met de huurders die dat willen. Ik stel zelf de agendapunten op, bijvoorbeeld op basis van iets dat in de actualiteit is geweest, of een vraag die ik kreeg van een bewoner.” 

Het thema gezonde binnenlucht introduceerde ze zelf binnen Maaslands Huis. “Tijdens het voorbereiden van zo’n bewonersgroep, kwam ik op de website van Logo Limburg terecht, specifiek op een pagina over gezonde binnenlucht. Het leek me wel wat om daar iets rond te doen. Vanuit een eigen interesse, maar ook omdat ik aanvoelde dat ons publiek er baat bij zou kunnen hebben. Ik had bij huisbezoeken al mensen gezien met vochtproblemen in hun woning. Als ik hen dan vroeg of ze soms verluchten, bleek dat niet het geval. Of ze draaien in de winter de verwarming heel hoog, om thuis in een T-shirt met korte mouwen rond te lopen. Ook niet ideaal.” 

 
Gedeelde verantwoordelijkheid 

Mede op aansturen van Logo Limburg, worden er ook regelmatig vormingen rond gezonde binnenlucht gegeven. “Ik polste eens op de bewonersvergadering wat de huurders hiervan vonden. Ze waren erg enthousiast en vroegen om nog meer vormingen. De bewoners hebben er echt iets aan. Er zijn vormingen rond binnen en passief roken bijvoorbeeld, ventileren en verluchten, of een workshop ‘proper thuis’, rond welke poetsmiddelen je het best (niet) gebruikt.” 

“Het is belangrijk om huurders hier bewust van te maken. Om bijvoorbeeld duidelijk te maken dat er ook bij roken onder de dampkap schadelijke stoffen verspreid worden in huis. Enerzijds doen we dit om onze huurwoningen in ere te houden. De huurder draagt hier net zozeer een verantwoordelijkheid als wij, de eigenaars.  Maar omgekeerd hebben huurders er zelf natuurlijk ook iets bij te winnen. Als er materiële schade is aan de woonst, de energierekening hoog oploopt of ze gezondheidsklachten krijgen, dan komt het óók op hun schouders terecht. Door hen op voorhand te informeren en sensibiliseren, kan je dit voorkomen.”  

Spammen via Facebook

 Naast de vormingen en het maandelijkse moment samen, is er voor nieuwe huurders ook een introductiemoment. Inclusief een presentatie en folders met info over gezonde binnenlucht. “Het is belangrijk om hier een apart moment voor te voorzien”, vervolgt Samra. “Op de dag dat huurders de sleutel van hun woning krijgen, zijn ze nieuwsgierig en willen ze snel naar binnen. Dan hebben ze hier niet echt oren naar.” 

De doelgroep overtuigen om naar dit soort bijeenkomsten te komen, is niet altijd makkelijk. Maar Semra haalt alles uit de kast om de bewoners bij elkaar te krijgen. “Ik krijg bijna altijd respons als ik iets organiseer. Al let ik er zelf op dat ik genoeg reclame maak: ik neem het op in de nieuwsbrief, verspreid het nog eens via Facebook, zet mijn telefoonnummer en een invulstrookje erbij om in te schrijven … Ik blijf iedereen eigenlijk spammen (lacht). Je moet genoeg herhalen dat ze bij mij terecht kunnen voor vragen en inschrijvingen.” 

Feedback en inspraak troef 

“Wat ook kan helpen”, vervolgt Semra, “is vaak genoeg om feedback vragen. Ik geef niet alleen info op een bijeenkomst, maar vraag onze huurders ook: wat vonden jullie nuttig? Hoe zouden jullie dit formuleren? Als bewoners achteraf de verslagen lezen van de vergadering, dan voelen ze dat er naar hen geluisterd wordt en dat ze inspraak hebben. Dat motiveert hen om erbij te zijn. Mijn achtergrond als leerkracht komt hier van pas: het lukt me wel om een groep mee op sleeptouw te nemen.” 

Of ze een verandering merkt bij de bewoners, na haar inspanningen? “Zeker”, klinkt het overtuigd. “Ze gaan er veel bewuster mee om. Eén van onze bewoners is zelfs spontaan Mooimaker geworden, en ruimt nu mee zwerfafval op. Uit dankbaarheid omdat het Maaslands huis zoveel voor hen doet, zei hij. ‘Ik wil er nu mee voor zorgen dat onze wijk proper is’, kwam hij mij persoonlijk zeggen. Dat is heel fijn. Op lange termijn zou ik de bewonersgroep nog meer inspraak willen geven.”  

Eerste hulp bij hindernissen

Voor organisaties die een gelijkaardig initiatief plannen, geeft Semra mee welke hindernissen ze moest – en nog steeds moet – overwinnen. “De taalbarrière vormt vaak een struikelblok. Ik werk daarom soms met ‘praatplaten’, die een boodschap visueel duidelijk maken in plaats van tekstueel.  Of ik vraag de bewoners zelf of een bepaalde brief duidelijk is, en of ik iets beter kan verwoorden.”  

“Verder is het belangrijk om de doelstelling van je bewonersgroep helder te formuleren. Aanvankelijk kwamen bewoners met hun privéproblemen tot hier. We hebben toen moeten uitleggen dat dit niet de bedoeling is. Het kan wel eens – als een variapunt bijvoorbeeld – maar het hoofddoel blijft algemene vragen die je in groep kan oplossen.” 

“Tot slot zorg je het best voor een goede bereikbaarheid. In het begin organiseerden we de samenkomsten in het kantoor van Maaslands Huis. Maar mensen begonnen vaker af te haken, omwille van de afstand en slechte bereikbaarheid. Sinds 2018 verplaats ik me daarom naar toegankelijke plekken in de gemeentes zelf, zoals een terras, een cafeetje, een cultureel centrum …” 


We moeten de huurders duidelijk maken dat we niet alleen maandelijks een som huurgeld verwachten, en dat daarmee de kous af is. Het belangrijkste blijft om hen te tonen: we zijn hier voor u.” 

Tips voor wie een gelijkaardig initiatief wil organiseren 

  

  • De taalbarrière vormt vaak een hindernis. Je kan daarom bijvoorbeeld werken met ‘praatplaten’, die zaken zonder tekst duidelijk maken. 

  

  • Koppel regelmatig terug naar de bewonersgroep, ook met het oog op de taalbarrière: is de communicatie zo duidelijk voor iedereen? Of kan ik het nog anders verwoorden? 

  

  • Leg de doelstelling van je bewonersgroep duidelijk vast. En communiceer die ook. Zo vermijd je dat bewoners vooral met privéproblemen naar de bijeenkomst komen.  

  

  • Zorg voor een goede bereikbaarheid. Op die manier verlaag je de drempel om naar bijeenkomsten of infomomenten te komen.  

  

  • Blijf bewoners via verschillende kanalen uitnodigen: bellen, Facebook, mail … Door te herhalen dat ze welkom zijn, is de kans groter dat ze langskomen.