Lopende dossiers zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

Lopende dossiers

Via onderstaande links vindt u de algemene informatie over de lopende dossiers in het kader van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (vroeger de Vlaamse zorgverzekering genoemd):

 

Lopende dossiers per geslacht, residentiële of mantel- en thuiszorg, provincie, gemeente 

Hoeveel personen met een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden zijn er in een bepaalde gemeente? Het antwoord kunt u met behulp van de onderstaande draaitabellen terugvinden. U kunt de lopende dossiers daarbij opsplitsen volgens geslacht, residentiële of mantel- en thuiszorg, provincie, gemeente, ...

Download het gecomprimeerde bestand (ZIP-formaat) in het formaat dat voor u leesbaar is.


In onderstaande handleidingen vindt u meer info over hoe u de juiste draaitabel maakt:

Gebruikt u deze cijfers voor verder onderzoek en analyse, zorg dan dat u correct refereert naar onze gegevens.