Levering van mondmaskers

  • 20 maart 2020

De federale overheid heeft vannacht een levering van 5 miljoen mondmaskers ontvangen. Zij verdelen die volgens een prioriteitenlijst: bovenaan staan de zorgverleners die het meest direct in contact komen met coronapatiënten. Dit zijn de zorgverleners in de ziekenhuizen, de triageposten en de huisartsenpraktijken.

Ook de Vlaamse regering verwacht een grote buitenlandse bestelling van mondmaskers, die prioritair verdeeld zullen worden naar de woonzorgcentra, de gezinszorg en de thuisverpleging. Er wordt alles aan gedaan om die zo snel mogelijk hier te krijgen en dan te verdelen. Er is een distributieplan uitgewerkt om te garanderen dat de maskers snel bij de zorgverleners terecht komen

Met deze 2 ladingen kunnen we de dringende noden aanpakken. In de komende weken zullen nog extra leveringen volgen.  De Vlaamse regering heeft hiertoe ook budget vrij gemaakt.

We begrijpen dat ook nog tal van andere zorg- en hulpverleners nood hebben aan mondmaskers en ander beschermingsmateriaal. We moeten echter prioriteit geven aan de zorgverleners die het dichtst bij COVID-19-patiënten of kwetsbare risicogroepen  staan (ouderen, mensen met verminderde weerstand). Niet iedereen zal het meest gepaste beschermingsmateriaal kunnen krijgen en zo rationeel mogelijk omgaan met het beschikbare materiaal zal sowieso een must blijven tijdens deze uitbraak. Vanuit de bevolking is er ook grote solidariteit om andere maskertypes of zelfgemaakte maskers te leveren.

Voor problemen of vragen rond bevoorrading van beschermingsmiddelen of alternatieven, kan u contact nemen met de federale werkgroep die hiermee bezig is via coronashortages@fagg-afmps.be.