Levensverwachting en vroegtijdige sterfte (2017)

Op deze pagina:

Levensverwachting

 • Een jongen die in 2017 geboren werd heeft een levensverwachting van 80,3 jaar. Dit is 2,3 jaar meer dan 10 jaar geleden.
 • Meisjes hebben bij hun geboorte een levensverwachting van 84,4 jaar. Dit is 1,5 jaar meer dan 10 jaar geleden.
Levensverwachting in jaren op verschillende leeftijden, Vlaams Gewest, 2007 vs 2017
  Mannen Vrouwen
  2007 2017 2007 2017
bij geboorte 77,9 80,3 83,0 84,4
op 1-jarige leeftijd 77,8 80,0 82,7 84,2
op 20-jarige leeftijd 59,1 61,3 64,0 65,4
op 45-jarige leeftijd 35,2 37,2 39,6 40,9
op 65-jarige leeftijd 18,0 19,4 21,5 22,5
op 75-jarige leeftijd 10,8 12,0 13,3 14,2

Download: cijfers en grafieken hele periode 2002-2017:xlsx bestandLevensverwachting en SEYLL (...-2017) (213 kB)
Bron: Sterftecertificaten alle overlijdens, Vlaams Gewest, 2007 & 2017

Gestandaardaardiseerd aantal verloren jaren

Drie grote doodsoorzakengroepen zijn samen verantwoordelijk voor 7 op de 10 van het (gestandaardiseerde) aantal verloren jaren (sterfgevallen tot en met 74 jaar). Tot 75 jaar worden veruit de meeste verloren levensjaren toegeschreven aan kankers (en andere nieuwvormingen). volgen hart- en vaatziekten en uitwendige doodsoorzaken (vooral suïcides en ongevallen). Het totale aantal verloren jaren is bij mannen 1,6 maal groter dan bij vrouwen.

Kijken we naar een meer gedetailleerdere opdeling van de doodsoorzaken, blijkt dat de 3 belangrijkste oorzaken van verloren levensjaren tot 75 jaar:

 • bij mannen longkanker (10%), zelfdoding (8%) en ischemische hartziekten (7%) zijn;
 • bij vrouwen borstkanker (9,5%), longkanker (8,5%) en zelfdoding (5%) zijn.
Gestandaardiseerd aantal verloren levensjaren ( SEYLL per 1.000 persoonsjaren) voor 5 grote groepen doodsoorzaken, 0-74 jaar, mannen en vrouwen, Vlaams Gewest, 2007 vs 2017
SEYLL-cijfer (%) Mannen Vrouwen
Doodsoorzaken 2007 2017 2007 2017
Kankers en andere nieuwvormingen 48,6 (36%) 40,7 (36%) 35,3 (45%) 31,4 (45%)
Hart- en vaatziekten 28,6 (21%) 18,9 (17%) 14,0 (18%) 10,1 (14%)
Uitwendige doodsoorzaken 25,2 (19%) 20,4 (18%) 9,1 (12%) 8,2 (12%)
Ziekten ademhalingsstelsel 8,0 (6%) 6,8 (6%) 3,9 (5%) 4,3 (6%)
Psychische en neurologische aandoeningen 5,6 (4%) 6,8 (6%) 3,9 (5%) 4,9 (7%)
Alle andere doodsoorzaken 18,4 (14%) 18,7 (16%) 12,4 (16%) 11,7 (16%)
Totaal 133,85 112,35 78,78 69,89

Download meer details: xlsx bestandLevensverwachting en SEYLL (...-2017) (213 kB)
Bron: Sterftecertificaten alle overlijdens, Vlaams Gewest, 2007 & 2017

Evolutie SEYLL

Evolutie totaal SEYLL-cijfer (per 1.000 persoonsjaren) en het aandeel van de verschillende doodsoorzaken, Vlaams Gewest, 2002, 2007, 2012, 2017

Mannen

Evolutie totaal SEYLL-cijfer en het aandeel van verschillende doodsoorzaken mannen, Vlaams Gewest, 0-74 jaar, 2002-2017

 

Het totale gestandaardiseerde aantal verloren levensjaren bij mannen jonger dan 75 jaar daalde van 152,4 in 2002 naar 112,3 per 1.000 persoonsjaren in 2017. Deze daling is vooral te danken aan de daling van de verloren levensjaren door

 • ischemische hartziekten,
 • vervoersongevallen te land en
 • longkanker.

Vrouwen

Evolutie totaal SEYLL-cijfer en het aandeel van verschillende doodsoorzaken Vrouwen, Vlaams Gewest, 0-74 jaar, 2002-2017

 

Het totale gestandaardiseerde aantal verloren levensjaren bij vrouwen jonger dan 75 jaar daalde van 84,9 in 2002 naar 69,9 per 1.000 persoonsjaren in 2017. Deze daling is vooral te danken aan de daling van de verloren levensjaren door

 • ischemische hartziekten,
 • borstkanker en
 • cerebrovasculaire aandoeningen;
maar werd deels te niet gedaan door de stijging van vroegtijdige sterfte door longkanker.

Download: xlsx bestandLevensverwachting en SEYLL (...-2017) (213 kB)(inclusief evolutie met overlijdens 75+)
Bron: Sterftecertificaten alle overlijdens, Vlaams Gewest, 2002-2017

Oorzaken van SEYLL per leeftijd (2015-2016)

De berekening van de gestandaardiseerde verloren levensjaren laat een nog meer gedetailleerde analyse van de relatieve oversterfte op jongere leeftijd toe. Als we kijken naar de leeftijdsverdeling, dan zien we bij mannen op jongere leeftijd al veel hogere cijfers dan bij vrouwen.

 • Uitwendige doodsoorzaken als suïcide en vervoersongevallen hebben veel impact door sterfte op jonge leeftijd, waarbij er bij elk overlijden vele jaren verloren gaan.

 • Andere doodsoorzaken zoals kankers hebben veel impact door het grote aantal sterfgevallen op latere leeftijd.

 • Wanneer we ook kijken naar de doodsoorzaken van 75+’ers worden hart- en vaatziekten het belangrijkste.

Download: Rapport xlsm bestandGedetailleerde analyse gestandaardiseerd aantal verloren levensjaren per leeftijd (2015-2016) (598 kB)
Bron: Sterftecertificaten alle overlijdens, Vlaams Gewest, 2015-2016

Verklaring: Levensverwachting en Verloren Levensjaren (SEYLL)

De levensverwachting drukt uit hoeveel jaar een persoon op een bepaalde leeftijd gemiddeld nog kan verwachten te leven. Die verwachting wordt berekend per leeftijd en is afhankelijk van het sterfterisico op elke leeftijd. Op basis van een ideale standaard levensverwachting kunnen we nagaan wat de belangrijkste oorzaken van verloren levensjaren zijn. Bij vroegtijdige sterfte op een bepaalde leeftijd gaan mogelijke levensjaren verloren.

Databestand: Sterftecertificaten personen van 1 jaar of ouder

Bij een overlijden vult de arts die het overlijden vaststelt de A, B en C-strook van het overlijdenscertificaat in. Een gemeenteambtenaar vult de D-strook in. De gemeente waar het overlijden heeft plaats gevonden, stuurt de B-, C- en D-stroken maandelijks op naar Zorg en Gezondheid, de A-strook blijft in de gemeente. Zorg en Gezondheid ontvangt zo de sterftecertificaten van alle Vlaamse (en Brusselse) gemeenten.